Menu

Konferencje – podstawowe informacje

Wiele teraz się słyszy o licznie organizowanych konferencjach. Niektórzy nawet sami biorą w nich udział. Konferencje są spotkaniami kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset ludzi, które mają charakter najczęściej naukowy lub biznesowy. Chodzi w nich o to, żeby podzielić się z innymi swoją wiedzą, a może również ustalić jakieś wspólne wnioski co do pewnych kwestii. Czym dokładnie są konferencje i czy wszystkie konferencje są takie same? - niniejszy artykuł przybliży wszystkim zainteresowanym ten ciekawy temat.

CZYM SĄ KONFERENCJE?

Jak już zostało wyjaśnione, konferencja jest spotkaniem grona osób, które omawiają między sobą jakieś zagadnienie. Konferencje mają na celu ustalenie czegoś, bądź też podzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami. W konferencji niekoniecznie muszą brać udział osoby posiadające taki sam poziom wiedzy. Niektórzy z uczestników mogą bowiem wygłaszać swoje przemówienia, inni natomiast pozostać biernymi słuchaczami spotkania. Często celem takiej konferencji jest również podzielenie się starszych i bardziej doświadczonych na przykład naukowców z młodymi osobami, które bądź to dopiero studiują daną dziedzinę, bądź też dopiero rozpoczęły swoje własne badania naukowe. Zwykle po kilku referatach uwzględniony jest w planie czas na dyskusje na ich temat. Jest to okazja do wymiany poglądów i przedstawienia swojego zdania. Konferencje mogą dotyczyć różnych spraw – dzięki dalszym częściom artykułu dowiemy się, jakim podlegają klasyfikacjom.

KONFERENCJE – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER SPOTKANIA

Konferencje – ze względu na powód ich spotkania – możemy podzielić w sposób następujący: - konferencja polityczna - konferencja naukowa - konferencja biznesowa - konferencja prasowa W ostatnim czasie można również zaobserwować pojawienie się kolejnego typu konferencji – online, która prowadzona jest przy pomocy internetu.

KONFERENCJE – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ

Ze względu na wielkość konferencji oraz ilość uczestników, którzy biorą w nich udział, możemy dokonać następującego podziału: - kongresy (mogą mieć nawet 10 tysięcy uczestników i trwać 2 tygodnie) - tradycyjne konferencje (konferencje naukowe, gdzie liczba uczestników może dochodzić do 1000 i które mogą trwać kilka dni) - minikonferencje (liczba uczestników nie przekracza 100, a tego typu konferencje poświęcone są jednemu, przewodniemu problemowi)